“De Vereniging Nieuwersluis Bestaat”: meedenken, meepraten, meedoen!

Welkom bij Nieuwersluis Bestaat, de vereniging die in 1994 werd opgericht met primair als doel de belangen van de bewoners van Nieuwersluis te behartigen en hen te vertegenwoordigen in zaken die direct en indirect met het wonen en leven in Nieuwersluis te maken hebben.

Nieuwersluis Bestaat is een van de dorpsraden van de gemeente Stichtse Vecht. Regelmatig vindt overleg plaats met het gemeentebestuur, met gemeentemedewerkers en met andere dorpen/kernen in de gemeente.

De vereniging heeft ook een sociaal doel: het bevorderen van de leefbaarheid door vergroting van de sociale samenhang. Dat gebeurt door middel van ons dorpskrantje ’t Nieuwersluiszertje, de website www.nieuwersluisbestaat.nl en allerlei evenementen, zoals dorpsfeesten, jeugdactiviteiten en burendagen.

Inbreng van de leden, zowel door persoonlijke gesprekken als op de (jaar)vergadering wordt zeer op prijs gesteld. Omdat het merendeel van de huishoudens in Nieuwersluis lid is van de vereniging, kunnen we onze stem laten horen. Natuurlijk kunnen we meer bereiken als we nog meer leden hebben. Dus, als u nog geen lid bent, meld u aan!

Voor meer informatie en met uw vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@nieuwersluisbestaat.nl.

Lidmaatschap

Als u lid wilt worden van Nieuwersluis Bestaat en onze activiteiten en inspanningen wilt ondersteunen, dan kan dat natuurlijk.

Het lidmaatschap is per huishouden/adres, niet per persoon. Dus u bent lid met uw familie/gezin met wie u op een adres woont. Het lidmaatschap kost € 10,= per jaar en wordt geïnd in de maand januari. U kunt zich aanmelden bij de penningmeester via info@nieuwersluisbestaat.nl. Graag de voor-en achternamen van de bewoners, adres, postcode, emailadres(sen) en telefoonnummers vermelden.

De ‘Vereniging Nieuwersluis Bestaat’ voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) zoals die per 25 mei 2018 van kracht is. U kunt hier de Privacy verklaring bekijken.

Voor meer informatie en met uw vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@nieuwersluisbestaat.nl.

Dorpskrant

Al vele jaren verzorgt Ethel Hofkes (Grachtje 26) onze dorpskrant ’t Niewersluiszertje en daar zijn we heel blij mee. Het blad is voor alle inwoners van Nieuwersluis en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. Het wordt ook toegezonden aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Stichtse Vecht, de directie van de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis, Fort Nieuwersluis en het ligt ter inzage in de bibliotheek in Loenen en in zorgcentrum ’t Kampje in Loenen.

  

Vesting N-sluis