Nieuws van het bestuur

geplaatst in: Uncategorized | 0
Ligplaatsenbeleid gemeente
December 2016

Eind januari stuurden we u informatie inzake het voorgenomen nieuwe ligplaatsenbeleid van de gemeente. Onderdeel daarvan was een halteplaats voor de passagiersvaart ter hoogte van de PI Nieuwersluis. Ook in ’t Nieuwersluiszertje hebben we er aandacht aan besteed en u gevraagd gebruik te maken van uw inspraakmogelijkheden. Diverse dorpsgenoten hebben gereageerd naar de gemeente. Vervolgens heeft op 20 juni overleg plaatsgevonden van vier Nieuwersluizers met de heer Hanpeter Voerman, de projectleider namens de gemeente. Schuilend onder paraplus (de regen kwam met bakken uit de lucht) hebben we de voorgestelde locatie (tegenover de Pupillenschool) bekeken en de bezwaren nogmaals kenbaar gemaakt.

Kort samengevat: we zijn geen voorstander van een halteplaats voor de passagiersvaart ter hoogte van de PI Nieuwersluis, omdat er nu al een parkeerprobleem is in Nieuwersluis, het dorp een ‘bottleneck’ vormt voor verkeersstromen, de kern te klein is voor het aanmeren van grote passagiersschepen en het in- en ontschepen van passagiers en het aanmeren van passagiersschepen op deze locatie vlak voor de brug gevaarlijke situaties kan opleveren op de weg en op het water. In het verleden heeft  de aan- en afvoer van passagiers per touringcar al tot grote problemen geleid, o.a. een versperde Rijksstraatweg en langdurig geparkeerde bussen met draaiende motoren vanwege de airco. Daarvan is destijds ook melding gemaakt bij de gemeente.

De heer Voerman gaf aan de bezwaren te begrijpen en zal voorstellen de halteplaats in Nieuwersluis uit de plannen te schrappen. Dat zou betekenen dat naast de ligplaats voor de fietsboot, de overige bootjes van Rederij Vonk en de bezoekersligplaats voor het (voormalige) restaurant, er geen extra mogelijkheid komt in de kern van Nieuwersluis voor het in- en ontschepen van passagiers. Hij gaf aan dat de daadwerkelijke vaststelling van het beleid nog lange tijd kan duren. De heer Voerman heeft toegezegd dat hij Nieuwersluis Bestaat op belangrijke momenten zal betrekken.

We houden u op de hoogte.

 

Ligplaatsen beleid op de Vecht

Januari 2016

We informeren u graag over de presentaties van de gemeente Stichtse Vecht over het ligplaatsen beleid op de Vecht in concept.

Op onderstaande twee link-jes kunt u het PDF bestand downloadden.

  1. Presentatie inspraakavond 21 januari 2016
  2. Concept ligplaatsen beleid

Om het kleurenschema goed te kunnen interpreteren, is het belangrijk om het ‘Concept ligplaatsen beleid’ te lezen vanaf pagina 14.

Ligplaatsenbeleid_Foto_Nieuwersluis_Zuid

Ligplaatsenbeleid_Foto_Nieuwersluis_Midden

 

Ligplaatsenbeleid_Legenda

Nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering

Januari 2016

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op zondag 24 januari 2016 om 15.00 uur, op ’t Fort.

Wij hebben u bijgepraat over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en over de plannen voor het nieuwe jaar. We hebben nieuws gemeld over Verkeer en Parkeren, over Duurzaamheid en over Voorzieningen.

Na afloop hebben we kunnen genieten van een heerlijke stamppotten buffet verzorgd door de Feestcommissie.

De Algemene Leden Vergadering is naast een informatief moment ook een goede mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. We danken u voor uw komst.