Overlast op weg en water

geplaatst in: Uncategorized | 0

Aan alle inwoners van Nieuwersluis

In ‘t Nieuwersluiszertje van juli 2018 heeft u het artikel ‘Vanzelfsprekend’ van ons bestuur Nieuwersluis Bestaat kunnen lezen.

Het bestuur Nieuwersluis Bestaat is van plan in de tweede helft van september de voltallige gemeenteraad en het dorp uit te nodigen (de datum en locatie hoort u nog) voor een open gesprek over een aantal onderwerpen die naar ons idee van belang zijn voor ons dorp. We doen dit omdat wij hebben ervaren dat de beeldvorming en de mening van de Raad, die doorslaggevend is voor alle beleidsplannen, wordt gevormd vóór de inspraak- en bezwaarperiode.

Omdat plaatjes vaak meer zeggen dan 100 woorden, vragen wij u om in de periode voorafgaande aan die bijeenkomst (dus vanaf nu) zoveel mogelijk foto’s en filmpjes te maken van situaties die niet wenselijk zijn en deze te mailen naar info@nieuwersluisbestaat.nl.

Het gaat om ernstige overlast op de weg en op het water. Het gaat om drukke situaties, lawaai (filmen), gevaarlijke situaties, kortom alles wat u tegenkomt en wat een beeld geeft van het dagelijks leven in Nieuwersluis.

Dit met het oog op morgen en overmorgen omdat de gemeente Stichtse Vecht het toerisme nog meer wil stimuleren. Daarbovenop geeft het coalitieakkoord van de gemeente aan dat wij de snelst groeiende regio van Nederland zijn. Nieuwersluis is nu nog een heerlijk, mooi dorp, maar we moeten er alles aan doen om het leefbaar te houden voor de inwoners!

Voorbeeld:

(Hoe) past dit binnen het terugdringen van de CO2 uitstoot? Het is een gigantische herrie, het stinkt en mensen gedragen zich alsof ze dronken zijn. Is dit het kwaliteitstoerisme waarover in het coalitieakkoord wordt gesproken?