ALV 2018

geplaatst in: Uncategorized | 0

Het bestuur van Vereniging Nieuwersluis Bestaat nodigt dorpsgenoten uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op donderdag 15 februari 2018 in het vergadercentrum van de PIN (Penitentiaire Inrichting), Zandpad 3, Nieuwersluis*

Inloop vanaf 18.30 uur, winterbuffet om 19.00 uur. Graag vóór 10 februari aanmelden bij feestcommissie@nieuwersluisbestaat.nl

Vergadering van 20.00 uur tot 21.30 uur

Na de vergadering hijsen wij op het sluishoofd de nieuwe verenigingsvlag van Nieuwersluis Bestaat!

Als u nog geen lid bent, maar dit wel graag wilt worden, kunt u zich aanmelden via info@nieuwersluisbestaat.nl

 

Door op onderstaande link te klikken, kunt u het jaarverslag lezen van de laatste ALV in 2017 en kunt u de agenda lezen voor de komende ALV op 15 februari. 

Uitnodiging ALV 2018

Jaarverslag ALV 22-01-2017