ALV 2017

geplaatst in: Uncategorized | 0

Op zondag 22 januari hield Nieuwersluis Bestaat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in ’t Fort. Voorafgaand aan de vergadering kon men genieten van heerlijke koffie van de in Nieuwersluis gevestigde Barista Company. Na afloop was er een geanimeerde borrel en een heerlijk winterbuffet, liefdevol bereid door de feestcommissie.

En tussen die lekkernijen de Algemene Ledenvergadering.  Daar waren niet alleen zo’n 30 inwoners van Nieuwersluis/ leden van Nieuwersluis Bestaat, maar ook een aantal gasten. Zoals, in willekeurige volgorde, de burgemeester van Stichtse Vecht Marc Witteman, gebiedswethouder Pieter de Groene, de nieuwe eigenaar van de Kampioen Bert Degenaar, de directeur van de PIN Harry Versteeg. Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar van ’t Fort, werd vertegenwoordigd door Nanette Elfrink.

Op de agenda o.a. financiën, verkeer en parkeren – altijd een ‘hot item’ in Nieuwersluis – en duurzaamheid.

Harry Versteeg vertelde een en ander over de bouwwerkzaamheden bij de PIN en over het project waarin zorgvuldig geselecteerde gedetineerden met een reststraf van maximaal 12 maanden de kans wordt geboden ’buiten’ maatschappelijke arbeid te verrichten bij bv. Leger des Heils, voedselbank, instellingen voor gehandicapten, horeca. Om bij te dragen aan verbetering van zelfredzaamheid en bevordering van re-integratie zijn de dames ook binnen de PIN actief in schoonmaak, bij het vergadercentrum van Justitie (reserveringen, catering etc.), in de tuinen. Nadere informatie over dat project vindt u in dit Nieuwersluiszertje. Tot slot nodigde Harry Nieuwersluis uit voor een Burenavond bij de PIN. De datum daarvoor is inmiddels vastgesteld op donderdag 20 april. Ook daarover staat meer in deze editie van onze dorpskrant.

Bert Degenaar is de nieuwe eigenaar van Ome Cees, die hij de historische naam De Kampioen zal teruggeven. Hij is ook de eigenaar van Restaurant Belle en Logement Swaenenvecht in Oud-Zuilen en van Logement aan de Vecht in Breukelen. De verbouwing/ restauratie van de Kampioen is inmiddels begonnen. De Kampioen zal weer een hotelfunctie (bed & breakfast met 10 à 13 kamers) krijgen. Voor het restaurant zoekt Bert nog een exploitant met financiële draagkracht en een goed bedrijfsplan. Dat geldt ook voor het terras. Bert geeft aan dat het geen sterrenzaak zal worden, goed toegankelijk zal zijn en goede kwaliteit zal bieden

Chantal Evers en Patrick Riet zijn door eigenaar Natuurmonumenten geselecteerd om de exploitatie van ’t Fort te ontwikkelen. Belangrijk uitgangspunt is dat activiteiten moeten passen in en bij het dorp. Chantal en Patrick werken samen met de PIN, bieden werkervaringsplekken. Ze werken ook samen met de Barista Company die niet alleen heerlijke koffies maakt, zoals iedereen voor de vergadering heeft kunnen proeven, maar ook een opleiding tot Barista biedt. De zondagse theetuin wordt Koffiekazerne. Ze hebben de buurtwhatHapp opgericht, die eenmaal per maand (eerste vrijdag) een heerlijke maaltijd serveert.

Aan het eind van de vergadering kreeg de burgemeester het woord. Het was –uiteraard– niet de eerste keer dat hij in Nieuwersluis was; de gemeente heeft enkele maken in de PIN vergaderd en in het eerste jaar van zijn ambt heeft de burgemeester gegeten bij enkele inwoners. De naam Nieuwersluis Bestaat noemt hij een fraai ‘understatement’. Nieuwersluis is een van de 12 kernen van Stichtse Vecht, dat op zijn beurt met 64.000 inwoners de derde grote gemeente in de provincie Utrecht is (na Utrecht en Amersfoort). Nieuwersluis is een van de 12 schakels in de ambtsketen (die hij vandaag niet draagt). Net als in 2016 houdt de gemeente geen nieuwjaarsreceptie, maar straks weer een Midzomerbijeenkomst (donderdag 29 juni), met dit jaar als thema ‘healthy urban living’. Alle inwoners zijn van harte welkom.

De burgemeester streeft ernaar het bestuur dicht bij de burger te brengen: ‘bestuur in de buurt’. Onbegrijpelijke brieven van de gemeente horen daar niet bij; die moet men dan ook terugsturen. Hij reageert meteen als men hem benadert; zijn 06-nummer en e-mailadres zijn te vinden op de website van de gemeente.

Als bestuur kijken we terug op een goede bijeenkomst. We hebben wel nog een wens en dat is dat er meer Nieuwersluiszers onze ALV bezoeken. Daar gaan we ons sterk voor maken. Echt, u weet niet wat u mist… Graag tot volgende keer!

Willy van Adrichem, voorzitter Nieuwersluis Bestaat

——————————————————————————————————————————-

In onderstaande linkjes is het definitieve verslag van de ALV 2016 terug te vinden en de presentatie die is gehouden door het bestuur van Nieuwersluis Bestaat op 22/01/2017. Het verslag van 2017 van deze vergadering zal in de volgende Algemene Ledenvergadering op 15 februari 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd.

Verslag ALV 2016

Verslag ALV 2017

Presentatie ALV 22 januari 2017