AED in Nieuwersluis

geplaatst in: Uncategorized | 0
Aanwezigheid AED in Nieuwersluis

Al geruime tijd hangt er een AED aan onze woning (Rijksstraatweg 66) ten behoeve van noodgevallen die zich onverhoopt mogen voordoen in Nieuwersluis. Deze AED is dus te gebruiken  door iedereen in het dorp!

De AED hangt aan de rechterzijde van de woning (d.i. de straatkant) in de kast met de reddingsboei; zie foto’s.  De enige reden dat deze op privéterrein hangt, is om vandalisme te voorkomen. Schroom dus niet om in geval van nood het pad op te lopen en wacht niet totdat iemand de kast opent. In geval van nood mag de glazen ruit gebroken worden!

Het apparaat wordt onderhouden door de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis. Omwille van de langgerekte vorm van het dorp loopt overigens de aanvraag voor een tweede AED, zodat de dekking groter is. Tevens is het idee geopperd om te zorgen voor duidelijke aanwijzing naar de locatie van de AED in het dorp; niet alleen voor de bewoners maar ook voor bezoekers en watersporters.

Hopelijk geeft dit iedereen de nodige informatie. Laten we hopen dat hij niet nodig zal zijn, maar geval van nood is er een AED aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Fam. van der Spek

Rijksstraatweg 66, Nieuwersluis

IMG_9723

IMG_9725   IMG_9724

 

PERSBERICHT
Datum: 17 december 2015
Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht kan aan de slag

Dekkend netwerk van AED’s en vrijwilligers

Onderzoek toont aan dat mensen met een hartstilstand zonder hersenschade kunnen overleven, wanneer zij binnen zes minuten adequate hulp krijgen. Het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) doet de kans op overleven omhoog schieten. De onlangs opgerichte Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht wil ervoor zorgen dat altijd een AED in de buurt aanwezig is. De AED’s kunnen bediend worden door daartoe getrainde bewoners. Het college van B&W heeft besloten deze stichting een startsubsidie toe te kennen om in de gemeente een dekkend netwerk van AED’s in te richten.

Wethouder Jacqueline Koops: “We beschouwen dit burgerinitiatief echt als een cadeau vanuit de bevolking. Een dekkend netwerk van AED’s in combinatie met getrainde vrijwilligers is cruciaal voor de overlevingskans bij een hartstilstand. Het college heeft dit initiatief van harte omarmd.”

AED’s beschikbaar

In de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zijn AED-apparaten aangeschaft en is budget beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de apparaten en het verzorgen van trainingen aan vrijwilligers om de AED’s te kunnen bedienen. Een aantal actieve medewerkers van de gemeente heeft zich, deels op vrijwillige basis, hier al die jaren voor ingezet. Hierdoor zijn tot op heden de AED’s goed onderhouden en de vrijwilligers, merendeels afkomstig van de sportverenigingen, goed getraind.

Burgerinitiatief

De wens om integraal en structureel beleid te ontwikkelen klonk echter steeds luider. Na een recente hartreanimatie in Vreeland is er door een aantal mensen uit verschillende kernen in Stichtse Vecht actie ondernomen. Zij wilden een manier vinden waarin omstanders of omwonenden gevraagd wordt de reanimatie op te starten, omdat zij vaak sneller aanwezig kunnen zijn dan een ambulance. In een aantal gemeenten functioneert een dergelijk systeem al. Het heet HartslagNu en werkt via de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) door middel van het alarmnummer 112. De RAVU stuurt een oproep naar een groep mogelijke hulpverleners in de omgeving. De initiatiefnemers, allen betrokken inwoners van Stichtse Vecht, willen een dergelijk systeem ook hier opstarten. Op 29 september jl. is een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend door de stichting, de RAVU en wethouder Koops namens de gemeente.

Dekkend netwerk

Als eerste wil de stichting samen met de RAVU in kaart gaan brengen waar alle AED’s in Stichtse Vecht zich bevinden, zowel bij particulieren als bij verenigingen. Vervolgens worden inwoners aangezocht die aan de meldingen via app/sms gehoor willen geven, zodat er een dekkend netwerk ontstaat van AED apparaten en getrainde bewoners die op tijd bij een persoon met een hartstilstand kunnen zijn. De burgers die mee willen doen moeten de reanimatiecursus hebben gevolgd en dit ook jaarlijks, door middel van nascholingen, bijhouden. Dit alles met het doel om binnen zes minuten na een hartstilstand adequaat te kunnen reageren.

Jacqueline Koops: “Zelf heb ik deze week samen met mijn man de reanimatiecursus gevolgd. Ik wil de inwoners van Stichtse Vecht oproepen zich aan te sluiten bij dit initiatief en ook deze cursus te volgen. Wie mee wil doen kan zich melden via hartreanimatiestichtsevecht@gmail.com. Met elkaar kunnen we levens redden.”